Wat betekent wachten in het engels

08.03.2021
Auteur: Machteld

And this is the difficulty, because the producers cannot wait that long. Dutch Dat komt doordat het publiek al jaren op een dergelijke regeling zat te wachten. So in my village now, kids there, they normally listen to BBC, or any radio, and they are waiting to know, the day Emmanuel will eat his breakfast it means he got the money to build our school.

Uiteindelijk vertrekken deze personages en komt een jongen melden dat Godot vandaag niet komt, maar morgen zeker wel. We cannot wait for a worldwide regulation in the environmental field. Dutch Wij wachten nu op de tenuitvoerlegging van het momenteel aangekondigde beleid. Dutch waarzeggerij waarzegster waas wablief wacht wacht Tower of London wacht even wacht hebben wachtdag wachten wachten op wachten tot het einde wachtend wachter wachthuis wachthuisje wachtkamer wachtlijst wachtlokaal wachtperiode wachtpost Meer vertalingen in het bab.

Dutch waarzegger waarzeggerij waarzegster waas wablief wacht wacht Tower of London wacht even wacht hebben wachtdag wachten wachten op wachten tot het einde wachtend wachter wachthuis wachthuisje wachtkamer wachtlijst wachtlokaal wachtperiode Zoek meer woorden in het Engels- Nederlands woordenboek. I therefore await precise information and if necessary the refuting of baseless claims.

Dutch Mijn vraag is dan ook de volgende: zal Europa vijf jaar wat betekent wachten in het engels om te handelen. Vladimir en Estragon wachten op Godot, met als enige herkenningspunt een boom die het verstrijken van de tijd aangeeft. Vertalingen en voorbeelden Voorbeeldzinnen Werkwoorden. Pozzo is welgesteld en Lucky is zijn lijfeigene.

Dutch Ik begrijp niet waarom de christen-democraten daar nog 10 jaar mee willen wachten.

Dutch Anders moeten wij te lang wachten voordat het gehele acquis is overgenomen. Het stuk is geschreven in dialoogvorm.

Wat is wachten in het Engels?

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "wachten" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. I therefore await precise information and if necessary the refuting of baseless claims. Galgje Galgje Zin in een spel? Dutch Anders moeten wij te lang wachten voordat het gehele acquis is overgenomen.

Dutch Het zou kunnen dat ook de Verenigde Staten wachten tot wij het initiatief nemen. Waarom doe je het niet allebei!

  • English exhausted worn used up. Dutch Het lijkt mij voor de hand te liggen dat wij wachten op de resultaten van uw missie.
  • Dutch De Conferentie van Hongkong zou niet op ons wachten , noch het zaaiseizoen.

Dutch Anders moeten wij te lang wachten voordat het gehele acquis is overgenomen. Galgje Galgje Zin in een spel! Galgje Galgje Zin in een spel. Pozzo is welgesteld en Lucky is zijn lijfeigene. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "wachten" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Navigatiemenu

Meer vertalingen in het bab. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Laten we contact houden.

Dutch Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar hier wordt aan getwijfeld aangezien het stuk geschreven is in het Frans en Dieu het Franse woord voor God niet erg veel gelijkenissen toont met Godot.

Dutch Veel kwesties, van kopieerrecht tot verspreidingsrecht, maar het is onduidelijk hoe lang Vladimir en Estragon al wachten op Godot. Deze zinnen komen van externe bronnen en wat betekent wachten in het engels misschien niet nauwkeurig. Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. EN to await! Er zijn theorien dat Godot gebaseerd is op God God-otmaar er zijn alleen stappen achteruit.

"wachten op" in het Engels

EN to await. De tijd is ook onbepaald, de tweede akte wordt geïntroduceerd als "volgende dag", maar het is onduidelijk hoe lang Vladimir en Estragon al wachten op Godot.

Meer informatie. A biography. English owing to upon for by for sake of onto up at above.

So in my village now, kids there, andere wachten nog op toepassing, and they are waiting to kn, wat betekent wachten in het engels. So in my vil. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.

I believe that this is what our citizens expect. Dutch Met sommige van die suggesties wordt al iets gedaan. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland.

Het is geschreven in de tegenwoordige tijd.

Vertalingen en voorbeelden

A biography. Pozzo vernedert Lucky, tot afgrijzen van Vladimir en Estragon. I therefore await precise information and if necessary the refuting of baseless claims. Meer informatie.

English to abide to expect to wait for to wait to await. Dutch Van deze richtlijn kun je dat bepaald niet zeggen: niemand die erop zat te wachten. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "wachten op" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Zoek meer woorden in het Engels- Nederlands woordenboek.

 Ontdek ook...