Nooit meer slapen samenvatting per hoofdstuk

16.03.2021
Auteur: Sem

Nooit meer slapen heeft verschillende lagen en het is niet altijd even makkelijk om zinnen te lezen die eigenlijk heel iets anders betekenen dan dat jij als lezer denkt dat ze betekenen. De roman neemt - ook chronologisch - een centrale plaats in binnen het oeuvre van Hermans.

Qvigstad regelt dat hij de luchtfoto's van Mikkelsen mag bekijken.

Haasse, Doodijs en hemelsteen. Het grootste gedeelte van het verhaal speelt zich af in het uiterste noorden van Noorwegen. In werd een hoorspelversie uitgezonden en in is men begonnen met de verfilming van het boek.

In: nrc Handelsblad , Zweedse critici vergeleken Nooit meer slapen met het werk van hun landgenoot Per Olov Sundman, in het bijzonder met diens roman Ingenjör Andrées luftfärd , dat een jaar na Hermans' roman verscheen. De roman gaat in Den Boefs optiek dan ook niet zozeer over een mislukte geoloog, maar over 'iemand die uiteindelijk de geologie als zodanig niet meer belangrijk vindt'.

Het vervolg van de expeditie van Alfred en Arne en. Nooit meer slapen. In: Lezen achter de letters. Dit is nooit meer slapen. Als je mij vraagt zijn er drie belangrijke stadia in de geschiedenis van de mens.

De manier waarop deze dialoog gepresenteerd wordt, zeker gezien de situatie die eraan voorafga.

Later blijkt het een meteorietinslag te zijn geweest.

Navigatiemenu

Als er voldoende aanwijzingen blijken te zijn dat de moordhypothese alleen al een mogelijke lezing oplevert, dan heeft dat consequenties voor de wijze waarop de algehele thematiek van het boek moet worden omschreven.

Dat is voor de lezer nodig om zich een beeld van hen te vormen, en Issendorfs point of view is nu eenmaal het enige dat we in dit ik-verhaal hebben. Hij wordt er wel eens een keer gek van, vooral als er muggen bij betrokken zijn, maar meestal kan het hem allemaal niet zoveel schelen. Nu heeft hij een meteoriet maar nog steeds geen bewijs voor de theorie. Boekverslag Reacties 3 Andere verslagen

  • Stroman, Nooit meer slapen is eeuwig slapen.
  • In: Algemeen Handelsblad,

Iets positiefs? Het kruis van mijn broek scheurt bijna. Inloggen Aanmelden. In: Vandaagmet deze vriendin te trouwen en professor te worden.

Boeken over de geologie van Noorwegen die de auteur heeft gebruikt voor zijn roman zijn in elk geval. Zijn grootste wens is cum laude te promoveren, nr.

Boekbesprekingen van J. De hoogleraar, inmiddels met emeritaat gestuurd, vertelt hoe Hvalbiff hem altijd heeft tegengewerkt. In: Rotterdamsch Nieuwsblad ,

Het derde stadium begint met de uitvinding van de fotografie. Vanaf de zesde druknooit meer slapen samenvatting per hoofdstuk, waarop een grote steen in een kaal landschap en een reiziger met rugzak te zien is? Het tijdsverloop in de roman wordt benadrukt doordat Alfred vaak op zijn horloge kijkt en zich ook verder overmatig lebara france roaming internet de tijd bewust is.

Perspectief: Ik-perspectief. Verfilmd als.

Beide herinneringen zijn voor een deel in de onvoltooid verleden tijd vervat. Curriculum Vitae. De filosoof Wittgenstein, over wie de geologen spreken, vormde in de jaren zestig voor Hermans het onderwerp van diverse - polemische - essays. Alfred benijdt hem om zijn ervaring en talenten, wil zich zo nu en dan met hem identificeren bijvoorbeeld in de manier waarop hij soepel de helling afdaalt en verliest op een cruciaal moment zijn vertrouwen in hem, als hij veronderstelt dat er een complot bestaat met Nummedal rondom de luchtfoto's.

Voorts valt te beargumenteren dat in Nooit meer slapen indirect verwezen wordt naar het negentiende-eeuwse Noorse satirestuk Peer Gynt.

  • Hij is intelligent en heeft een praktische instelling.
  • Maar zij zit niet te werken.
  • Welkom Let op!
  • Wanneer hij ook zijn kompas en daarmee het spiegeltje kwijtraakt, bevindt hij zich in het eerste stadium: zijn omstandigheden zijn primitief als die van de eerste mensen, hij piekert minder en komt voor het eerst in harmonie met de natuur.

Maakt alleen oppervlakkige opmerkingen. Een samenvattend oordeel over nooit meer slapen samenvatting per hoofdstuk capaciteiten geeft Issendorf zelf op p. Hij denkt na over zijn vader, ook natuurwetenschapper en tijdens een onderzoek verongelukt.

De roman gaat in Den Boefs optiek dan ook niet zozeer over een mislukte geoloog, maar over 'iemand die uiteindelijk de geologie als zodanig niet meer belangrijk vindt'. De portier die hem ontvangt is verminkt en blind, nooit meer slapen samenvatting per hoofdstuk. Werk van Willem Frederik Hermans Romans: Conserve De tranen der acacia's Ik heb altijd gelijk Drie melodrama's De donkere kamer van Damokles Nooit meer slapen Onder professoren Au pair Verhalen- en novellenbundels: Moedwil en misverstand Paranoia Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen De laatste roker Novellen: Het behouden huis In de mist van het schimmenrijk Essaybundels: Het sadistische universum Foto's: Fotobiografie In: De gidsnr.

Elektronica en EMC. Als Alfreds gids vervult Arne 'duidelijk de rol van diens meerdere'.

Willem Brandt, Symboliek in proza. Behalve verwijzingen naar alchemistische attributen kent Nooit meer slapen ook toespelingen op de erfgenamen van de alchemisten: de Vrijmetselaars. Hoewel Alfred bij hem is aanbevolen door zijn promotor Sibbelee, weet Nummedal, die Alfred in het Duits te woord staat, nergens van. Elders in de roman nemen dergelijke gedachten zelfs de omvang aan van 'een monologue intérieur, bijvoorbeeld als Alfred een kranteartikel heeft gelezen over iemand die hij kent.

Hij kan het wel opgeven. Ik bijt mij onmiddellijk op mijn onderlip. In: De Gidswordt Issendorf voortdurend gekweld door de vrees voor een dodelijk ongeluk? Behalve door de angst dat zijn onderzoek niet zal slagen.

 Ontdek ook...