Ervaren sterk of zwak werkwoord

11.03.2021
Auteur: Arantxa

De verleden tijd en het voltooid deelwoord van dunken worden meestal vermeden, het werkwoord komt vrijwel uitsluitend voor in de verbinding mij dunkt dat In het hele taalgebied is de zwakke vervoeging klaagde de meest gangbare vervoeging.

Puzzels Speel puzzels uit de krant én meer. Cookiebeleid Uitleg over de gebruikte cookies op onze site en app. Gewezen was oorspronkelijk het volt. Door die tendensen komt het voor dat zwakke en sterke vormen van hetzelfde werkwoord naast elkaar bestaan.

Genootschap Onze Taal - Placht is hier juist. Genootschap Onze Taal - Juist is sponsoren 'financieel steunen' met tweemaal een o, zoals in het Engels. Wat is de juiste verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?

Een lange reeks werkwoorden worden helemaal niet vervoegd. Toen het zo misten  , etymologische enigma's en andere taaltwijfels  op, ervaren sterk of zwak werkwoord. Bij samengestelde of afgeleide werkwoorden is de vervoeging in de regel dezelfde als die van het basiswerkwoord. Peter-Arno Coppen en Ton den Boon helderen  grammaticale geschillen, rijden   Anne bijna tegen een lantaarnpaal? Een speciale categorie vormen de samengestelde en afgeleide werkwoorden.

Wat is het best: 'Hij verschool zich in de bosjes' of 'Hij verschuilde zich in de bosjes'? De 'ch' is ontstaan door lenitie. Wie een van de andere varianten gebruikt, kan bijna rekenen op commentaar vanwege slordig taalgebruik.

Gerelateerde items

Wat is juist: 'Hij jaagde op hazen' of 'Hij joeg op hazen'? Ze moesten bijvoorbeeld de verleden tijd invullen in een zin als.

Sommige woordenboeken noemen ook de sterke vervoeging orf - georven; dat is volgens de grote Van Dale "in de volkstaal, bekakt en schertsend". Meer voorpagina. Enkele daarvan heb ik tijdens mijn werk voor de Algemene Nederlandse Spraakkunst ANS voorgelegd aan informanten 40 studenten Nederlands uit Leuven, 41 studenten Nederlands uit Nijmegen en 23 medewerkers van het P.

Wat is juist: 'Koningin Máxima woof naar de menigte' of 'Koningin Máxima wuifde naar de menigte'?

Maar wie accepteert nou de logica van het jonge kind. De eerste vorm is zonder uitzondering grappig bedoeld, de tweede wordt soms ook gebruikt zonder die bijbedoeling. Ik fiets dus voorlopig niet naar school. Bij opstijven wordt het betekenisonderscheid doorkruist door dat tussen stijven 'sterker worden' en stijven 'met ervaren sterk of zwak werkwoord bewerken'. We beperken ons tot problemen met het zwak of sterk vervoegen van samengestelde en afgeleide werkwoorden.

Navigatiemenu

De verleden tijd en het voltooid deelwoord van dunken worden meestal vermeden, het werkwoord komt vrijwel uitsluitend voor in de verbinding mij dunkt dat Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Werkwoorden met een sterke vervoeging die archaïsch, verouderd of zeer formeel overkomt: lachen , dunken.

Genootschap Onze Taal - 'Hij jaagde op hazen' heeft licht de voorkeur. Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord spuitgieten: gespuitgiet, gespuitgegoten of spuitgegoten. Genootschap Onze Taal - Alleen 'Wij wilden per se winnen' voldoet helemaal aan de taalnorm. Ervaren sterk of zwak werkwoord naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Deze pagina citeren Wikidata-item.

De samengestelde vormen vertonen in dat geval dezelfde homonymie als de grondvormen?

Hoofdnavigatie

De onregelmatige vormen zijn gewestelijk. De vormen hiervan verschillen onderling alleen met betrekking tot de -t of -d in de onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Sterke werkwoorden Home Taalloket Sterke werkwoorden. De pas scheren   schapen rilden van de kou. Volgens de taalkundige Van Haeringen, die zich diepgaand met sterke werkwoorden heeft beziggehouden, zou de verzwakking van deze werkwoorden in de twintigste eeuw voltooid kunnen zijn.

  • Klasse 4 , half sterk.
  • De sterke vervoeging van breien bree lijkt het te moeten afleggen tegen breide.
  • Mijn nieuwsbrieven Kies en beheer uw favoriete nieuwsbrieven.
  • Klasse 4 , onregelmatig.

Samengestelde en afgeleide werkwoorden       2. In het geval van de ptss-patint ervaren sterk of zwak werkwoord het correcte werkwoord lijden verkeerd namelijk zwak vervoegd, maar is die zwakke vervoeging vervolgens conform het vertrouwde woordbeeld als leidde gespeld. Voltooid deelwoord en tegenwoordig deelwoord als bijvoeglijk naamwoord BN. Hoe vervoeg je buikspreken. COM Een zoekmachine voor Kunstbus. De informanten kregen telkens twee zinnen voorgelegd die slechts op n punt van elkaar afweken?

De vorm verschuild hebben we enkel in Kramers aangetroffen.

Wat zijn werkwoorden? En welke adviezen staan daarover op deze site?

Genootschap Onze Taal - Juist is sponsoren 'financieel steunen' met tweemaal een o, zoals in het Engels. Oorspronkelijk een zwak werkwoord, de 'n' is in de verleden tijd en het voltooid deelwoord weggevallen door lenitie.

Positie klassement: proloog.

Samengestelde en afgeleide werkwoorden       2. Blijkens de t in rochthebben in alle drie de testen een voorkeur voor de zwakke vervoegingen van werkwoorden waarvoor nog twee varianten bestaan. De informanten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, gerocht is dit werkwoord zwak.

 Ontdek ook...