Basispoort thuis kan niet inloggen

10.03.2021
Auteur: Liselotte

Basispoort en uw LAS-leverancier bieden instructie en toelichting via de gebruikelijke operationele kanalen. Software Lexima nu ook achter Basispoort Lexima begeleidt scholen met cursussen, conferenties, taaltechnologische oplossingen, consultancy en projectmanagement om hen in staat te stellen hun leerlingen passende ondersteuning te bieden. Als de problemen zich alleen voordoen bij Nieuwsbegrip, dan is er bij de synchronisatie tussen Basispoort en Nieuwsbegrip iets afwijkends gebeurd.

Omdat Flash heel veel mogelijkheden bood om software rijker, levendiger en dus aantrekkelijker te maken voor leerlingen. De ICT-coördinator van uw school heeft de bevoegdheid om meerdere niveaus van de oefensoftware aan een bepaalde groep of leerling toe te kennen. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail.

Voor ICT-coördinatoren is er een stelstarthandleiding beschikbaar. Op een iPad gaat dit helaas niet. Zorg in dat geval dat u de resultaten heeft vastgelegd  in uw eigen  administratie, voor de splitsing bij Basispoort administratief wordt verwerkt. De nieuwe groepen worden dan op deze datum actief.

De kans is groot dat uw kind op de basisschool gebruikt maakt van digitaal lesmateriaal. Leerkrachten en onderwijs-ondersteunend personeel. Leerkrachten hebben toegang tot alle leerkracht software waarvoor bij uitgeverijen voor hun groep licenties bestaan.

NIET met Basispoort dus. Mist u softwaretitels. Die blijven bij een fusie alleen behouden als het fusieproces administratief correct wordt verwerkt.

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen! Een gegevens-verantwoordelijk schoolbestuur dient zelf ook te zorgen voor een aparte verwerkersovereenkomst voor het gebruik van uitgeverssoftware, leerling-administratiesystemen en externe schoolnetwerkomgevingen. Basispoort speelt een actieve en leidende rol bij het in gebruik nemen van het ECK-iD in het basisonderwijs.

Veelgestelde vragen

Let er dan op dat u niet van een oude snelkoppeling gebruik maakt, maar de leraren en leerlingen laat inloggen via Basispoort of via de snelkoppeling zoals die via Basispoort te downloaden is.

In de meeste pakketten krijgen de nieuwe indelingen als startdatum Op iedere school verandert er wel iets bij de jaarovergang. Basispoort regelt voor uitgeverijen alleen maar het inlogproces tot online leermateriaal van uitgeverijen. Attendeer uw schooladministratie en ICT-verantwoordelijken dat u als bestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wilt werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Heeft u een vraag over software van een uitgeverij?

Hoe plaats ik Basispoort bookmarks op Macbook of iPad?

  • Daarvoor gebruikt uw kind het zelfde wachtwoord vier cijfers of wachtwoord- plaatje als op school plaatjes worden gebruikt voor beginnende lezers. Lees hier alles over Basispoort en de AVG en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.
  • Basispoort en de 35 uitgeverijen en netwerkleveranciers die aan Basispoort zijn gekoppeld, zijn er klaar voor digitale instructie, verwerken, oefenen en toetsen ook in het nieuwe schooljaar te faciliteren.

Als de leerkracht deze optie heeft ingeschakeld, kunnen leerlingen en hun ouders of verzorgers thuis inloggen via Basispoort. Basispoort neemt deze rollen niet over uit de schooladministratie LASomdat niet ieder LAS het zelfde beleid heeft m.

Download dit stappenplan  en volg de instructies. Alleen op die wijze kan worden gezorgd dat leerresultaten behouden blijven bij uitgevers. Hoe stel ik in dat een basispoort thuis kan niet inloggen thuis kan inloggen.

Leerlingen verlaten de school, stromen in of veranderen van jaargroep. Als u Basispoort wilt koppelen aan EDUscope, volg dan eerst de instructies van Unilogic in dit document.

Een instructie hoe u leerlingen ook vanaf thuis kunt laten inloggen vindt u hier. Fuseert uw school deze zomer met één of meer andere scholen, of splitst uw school zich in twee of meer locaties?

Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. En met welk resultaat. Mist u titels in uw basispoort thuis kan niet inloggen bij Basispoort.

En na het inloggen in Basispoort getoond, als er een geldige licentie bij de uitgeverij bestaat.

Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord. Gegevens van de school, jaargroepen, leerlingen en leerkrachten moeten dan bij iedere wijziging handmatig worden geïmporteerd in Basispoort. Via het tabblad Lesmaterialen kunt u in de beheeromgeving van de uitgeverijen komen. In het inlogscherm vult u het e-mailadres in waarop u de activatie-link hebt ontvangen.

  • Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage n , verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag.
  • Wat moet ik doen als mijn school fuseert?
  • Let op: Het e-mailadres dat wordt ingevuld moet exact het zelfde zijn als door de leerkracht bij de naam van de leerling is ingevuld.
  • Vernieuwde informatiesite De informatiesite van Basispoort heeft vanaf juli zowel qua vorm, inhoud als functionaliteit een metamorfose ondergaan.

Heeft de leerkracht een uniek en bestaand e-mailadres. Kijk tablet laadt niet volledig op ook in spambox. En op de pagina Actueel op deze site. Vernieuwde informatiesite De informatiesite van Basispoort heeft vanaf juli zowel qua vorm, leerling-administratiesystemen en externe schoolnetwerkomgevingen, basispoort thuis kan niet inloggen.

Geldt een verwerkersovereenkomst op stichtingsniveau of per school. Misschien stapt de school over naar een ander LAS of een nieuwe schoolnetwerkomgeving Een gegevens-verantwoordelijk schoolbestuur dient zelf ook te zorgen voor een aparte verwerkersovereenkomst voor het gebruik van uitgeverssoftware, inhoud als functionaliteit een metamorfose ondergaan.

Deze resultaten blijven bij een fusie van scholen alleen behouden wanneer het fusieproces bij Basispoort administratief correct verwerkt wordt. Leerlingen loggen direct bij Basispoort altijd in via een door de ICT-coördinator op het bureaublad geplaatste snelkoppeling.

Op een iPad gaat dit helaas niet.

Uitgeverijen van toetssoftware staan dat bijvoorbeeld niet toe! Hier is de handleiding te downloaden. De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. Uw gebruikersnaam is uw, bij ons op school bekende in Parnassys e-mailadres waarop u ook mails van school ontvangt.

 Ontdek ook...