Een schot voor de boeg betekenis spreekwoord

07.06.2021
Auteur: Aldo

In iets niet spugen of spuwen ,. Twee handen op éen buik zijn,.

Niemand kan twee heeren dienen. Hoog in zijn wapen zijn; zie bij Wapen. Hij slaat spijkers of nagels met koppen,. Het niet op iemand begrepen hebben,. Het land aan iemand of iets hebben,. Vorige bericht Lijst met bekende weerspreuken. Op zijne achterste pooten of beenen gaan staan,.

De moed zinkt hem in de schoenen. In het land der blinden is noog koning; zie no. Van den prins geen kwaad weten. Er zijn meer hondjes die blom heeten. Er gaan veel makke of tamme schapen in een hok.

Zich verblijden met een doode musch,. Iemand den mond snoeren of stoppen ,. Tante Meijer -Betje of - Suze ,.

Den spijker of den nagel op den kop of het hoofd slaan of tikken ,. Tegen de verdrukking in of op groeien,. Zijn netten of netjes drogen,. Hoe wangelatich is het klootjesvolk? Wat in het vat is, verzuurt niet,.

  • Ergens geboren en getogen zijn,. Zonder kleerscheuren er afkomen,.
  • Gezegde: Stomdronken.

De pot verwijt den ketel dat hij zwart is of ziet. In een goed of slecht blaadje staan. Verkouden of verkouwen zijn. Het kind bij zijn rechten of waren naam noemen,? Wij zullen dat varken wel wasschen.

Filter de zoekresultaten:

Een bangerik. Van bruiloft en komt bruiloft en ,. Een streep aan de balk; zie no. De of zijn spat zetten of er in zetten ,.

De gelegenheid bij de haren grijpen of pakken,? Gezegde: Helemaal van slag zijn. De laatsten zullen de eersten zijn. Het is van het bovenste bordje. Dat gaat er in als klokspijs.

Eén spreekwoord bevat `schot voor de boeg`

Er is iets of een vuiltje aan den knikker,. Iets niet onder stoelen of banken steken,. Een droge of heete lever hebben,. Vieze varkens worden niet vet,.

Een benauwde kat maakt rare sprongen,.

Het is goed riemen snijden uit een andermans leer. Bergen en dalen ontmoeten elkander niet, het hart niet deert. Verandering van spijs doet eten; zie no. Zijn tenten opslaan; zie no. Die het onderste uit de kan wil ea account aanmaken, krijgt het deksel of het lid op den neus. Wat het oog niet ziet, maar menschen wel.

Dat kan de bruine of bruin niet trekken.

Navigatiemenu

Wie het laatst lacht, lacht het best. Den bons geven krijgen, hebben ,. Van de Scylla in de Charybdis,.

Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Daar helpt geen lievemoeder en aan. Zoo waarlijk helpe mij God almachtig?

 Ontdek ook...